CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The MMD codes are proper for error detection

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematisk statistik) ; S. M. Dodunekov
(2002)
[Preprint]

[Published: IEEE Trans. Inform. Theory 48, no. 12, 3109-3111, 2002]Denna post skapades 2009-05-12. Senast ändrad 2009-05-13.
CPL Pubid: 93835

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:07