CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variance models for microarray data

Mats Rudemo (Institutionen för matematisk statistik) ; Tatsiana Lobovkina (Institutionen för matematisk statistik) ; Petter Mostad (Institutionen för matematisk statistik) ; Stefan J. Scheidl ; Sven Nilsson ; Per Lindahl
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-12. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 93834

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:06