CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting occurrences of a pattern of type (1,2) or (2,1) in permutations

Anders Claesson (Institutionen för matematik) ; Toufik Mansour
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-12.
CPL Pubid: 93832

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:05