CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current dynamics during disruptions in large tokamaks

L.-G. Eriksson ; P. Helander ; F. Andersson ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Physical Review Letters Vol. 92 (2004), p. 205004.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur