CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On one approximation scheme for generalised mean curvature flow

Richards Grzhibovskis (Institutionen för matematik)
: Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: convolution-tresholding scheme, viscosity solution, level-set equation, curvature flow, kinetic modelingDenna post skapades 2009-05-12. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 93823

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:01