CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slowing down Dynamics of fast Particles in Plasmas via the Fokker-Planck Equation

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; F. Anderson ; Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Nuclear Science and Engineering Vol. 146 (2004), p. 99.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur