CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An On-Wafer Method for C-V Characterisation of Heterostructure Diodes

Jan Stake (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Hans Grönqvist (Institutionen för mikrovågsteknik)
Microwave Opt. Technol. Lett. Vol. 9 (1995), 2, p. 63-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Heterostructure Barrier Varactor Diodes for Frequency Multiplier Applications


Planar Heterostructure Barrier Varactor Diodes for Millimetre Wave Applications