CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Early risk identification and cost-benefit analyses through ergonomics simulation.m

Ann-Christine Falck (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Dan Högberg
In Proceedings of Digital Human Modeling for Design and Engineering Conference and Exhibition, June 9-11, Göteborg, Sweden. p. 10. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-05-11.
CPL Pubid: 93798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur