CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An empirical table based HBT large signal model

Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Dominique Schreurs ; Kristoffer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
34th European Microwave Conference Vol. 1 (2004), p. 229-232.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 9376

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur