CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dioxinfaran och avfallsförbränningen

Chalmers Forskarförhör, rapport nr 3

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
(1985)
[Bok, med redaktör]

Dioxinhalterna i bröstmjölk överskrider "acceptabelt dagligt intag" för ett spädbarn med en faktor 10-100. Då har vi ett problem. Om vi överskrider halterna i kvicksilvergäddan, då svartlistar vi sjön. Vi kan inte svartlista mödrarna! (Christoffer Rappe)

För närvarande tycker jag vi har litet av hysteri omkring de halter som förekommer. De gränsvärden man laborerar med är lite väl snävt satta. Det där kan ju ändras med nya kunskaper. (Göran Löfroth)

Tala om vilka dioxinhalter som är acceptabla, så konstruerar vi förbränningsanläggningar som klarar av dessa. Det är då möjligt att de blir så dyra att någon annan teknik för avfallshantering blir gynnsammare. (Jan Bergström)

Nyckelord: dioxiner, avfall, förbränning, rökgasrening, luftföroreningar, miljögifter, klor, PVC, mjölk, fisk


Dioxiner blev i mitten av 1980-talet en central och delvis kontroversiell miljöfråga.

Utsläpp från avfallsförbränning och klorblekning har nu minskats radikalt.

Andra källor och förorening av t ex fisk från Östersjön är fortfarande svåra problem.

Rapporten har därför både sakligt och miljöhistoriskt intresse.

Bakgrunden till och upplägget av Chalmers Forskarförhör beskrivs som introduktion till rapporten.Denna post skapades 2009-05-09. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 93748

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur