CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of the intrinsic base region sheet resistance in bipolar transistors

Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroelektronik) ; Martin Linder ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroelektronik) ; Shi-Li Zhang ; Jan Grahn ; Mikael Östling
Proceedings of the 2000 IEEE Bipolar/BiCMOS Circuits and Technology Meeting p. 184-186. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 9371

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur