CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design-Time Scheduling for Processor Exploration

Ulf Jälmbrant (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Erik der Hagopian (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Swedish System-on-Chip Conference (SSoCC) (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 93676