CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Layout Exploration Using the Wired System

Emil Axelsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Kasyab P. Subramaniyan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Swedish System-on-Chip Conference (SSoCC) (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 93674