CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Applications of Weighted Integral Formulas

Elin Götmark (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 45 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2014-02-05.
CPL Pubid: 93653

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:15