CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rational solutions of CYBE for simple compact real Lie algebras

Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07.
CPL Pubid: 93646

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:02