CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Aharonov-Casher formula for different self-adjoint extensions of the Pauli operator with singular magnetic field

Mikael Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2013-01-24.
CPL Pubid: 93644

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:04