CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and Simulation of Thin Films with Application to Lubrication of Bearing Components

Leonid Gershuni (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 93640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:06