CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding of ergonomics as a linkage to adding value. A study of managers' views on ergonomics

Carina Rislund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Ergonomics as a tool in future development and value creation. Proceedings from the Nordic Ergonomics Society 37th Annual Conference p. 262-265. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ergonomics, managementDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 9364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur