CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L2-estimates for the d-equation and Witten's Proof of the Morse Inequalities

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 93639

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:50