CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic dependence modelling in credit risk

Alexander Herbertsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 136 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2014-01-21.
CPL Pubid: 93637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:11