CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data

Anders Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07.
CPL Pubid: 93636

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:13