CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Do I have any alternatives? Travel mode choices: The roles of actual and perceived opportunities

Petra Rhodin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
7th Nordic Environmental Social Science Research Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 9362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur