CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Warping two-dimensional electrophoresis gel images to correct for geometric distortions of the spot pattern

John Gustafsson (Institutionen för matematik) ; Anders Blomberg ; Mats Rudemo (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(2001)
[Preprint]

[Published: Electrophoresis 2002, 23, 1731-1744]Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 93614

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University