CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

t-good and t-proper linear error correcting codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; S. M. Dodunekov
(2001)
[Preprint]

[Published: Mathematica Balkanica New Series 17, Fasc. 1-2, 147-154, 2003]Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2009-05-11.
CPL Pubid: 93607

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University