CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual bialgebroids for depth two ring extensions

Lars Kadison (Institutionen för matematik) ; Kornél Szlachányi
(2001)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07.
CPL Pubid: 93602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University