CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum-norm estimates for resolvents of elliptic finite element operators

Nikolai Yu. Bakaev ; Vidar Thomée (Institutionen för matematik) ; Lars B. Wahlbin
(2001)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 93599

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University