CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asset-Liability Management via Stochastic Programming for a Swedish Life Insurance Company

Fredrik Altenstedt (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 206 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2013-12-16.
CPL Pubid: 93583

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2001:42