CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semistable K3-surfaces with icosahedral symmetry

Jan Stevens (Institutionen för matematik)
(2001)
[Preprint]

[Published: Enseignement Math. 48 (2002), 91-126]Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2009-05-11.
CPL Pubid: 93580

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University