CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-adaptive Galerkin methods for ODEs

Anders Logg (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 93567

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2001:26