CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waterjet inlet design optimization using CFD and direct search

Jakob Hultén (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 125 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: optimization, optimal design, direct search, pattern search, surrogate objective, CFD, fluid dynamics, waterjet inlet, parametric geometryDenna post skapades 2009-05-07. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 93561

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2001:20