CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on two-scale limits of differential operators

Nils Svanstedt (Institutionen för matematik) ; Niklas Wellander
(2001)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07.
CPL Pubid: 93560

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University