CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on Urankar's semi-analytical computation of the Biot-Savart law by elliptic integrals

Marzia Fontana (Institutionen för matematik)
(2001)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-07.
CPL Pubid: 93555

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University