CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys av barns skolvägar och gångtider vid olika antaganden om trafiksäkerhetsstandard

Mats Reneland (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 95 s.
[Rapport]

Nyckelord: Barn GIS enkät skolvägar trafiksäkerhetDenna post skapades 2009-05-07.
CPL Pubid: 93540

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur