CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nuclear structure and magnetic properties of perovskite compounds La1-xNdxFe0.5Cr0.5O3 (x=0.1, 0.15 and 0.2)

M Tseggai ; P. Nordblad ; R Tellgren ; H. Rundlöf ; A.K. Azad ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; J Eriksen
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (0925-8388 ). Vol. 458 (2008), 8, p. 2031-2040.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LaCr0.5Fe0.5O3; Nd-substitution; neutron diffraction; G-type antiferromagnet; SQUIDDenna post skapades 2009-05-05. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 93488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur