CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Airbag Folding Based on Origami Mathematics

Christoffer Cromvik (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Kenneth Eriksson
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-05.
CPL Pubid: 93467

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University