CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multigrid Methods on Adaptively Refined Triangulations: Practical Considerations

Erik D. Svensson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-05.
CPL Pubid: 93455

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University