CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue Life Prediction for a Vessel Sailing the North Atlantic Route

Anastassia Baxevani (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-05. Senast ändrad 2009-05-07.
CPL Pubid: 93440

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:10