CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A High Indices Theorem without a Nontrivial Solution

Bo Johansson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-05. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 93439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:9