CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A numerical investigation of the stability of steady states and critical phenomena for the spherically symmetric Einstein-Vlasov system

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Gerhard Rein
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-05. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 93433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:3