CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of the Bergström-Boyce model: Explicit expressions

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 17 s.
[Rapport]

In this report we derive the explicit expressions associated with the calibration of the Bergström-Boyce model of nonlinear viscoelasticity. These expressions are intended for practical use in a computational algorithm.

Nyckelord: Calibration, parameter identification, viscoelasticity, Bergström-Boyce modelDenna post skapades 2006-06-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 9342

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik) 2005:02