CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological and thermal properties of a model system for PIM

Henrik Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Berenika Hausnerova ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
International Polymer Processing (0930-777X). Vol. 24 (2009), 2, p. 206-212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Polymers, Powder injection moulding, Viscosity, Thermal propertiesDenna post skapades 2009-05-04. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 93371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur