CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Production System Assessment Approach within Swedish Automotive Industry

Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Lena Moestam Ahlström ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Johan Svenningstorp
In proceedings of The Swedish Production Symposium, SPS 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-05-04. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 93364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur