CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ICs for 100-Gb/s Serial Operation

Thomas Swahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Yves Baeyens ; Mounir Meghelli
IEEE Microwave Magazine (1527-3342). Vol. 10 (2009), 2, p. 58-67.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ICs, 100-Gb/s, multiplexer, demultiplexer, transceiver, fiber-optic, SerDes, high-speedDenna post skapades 2009-05-04. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 93362