CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Colloid facilitated transport of metals in peat filter

Yuliya Kalmykova (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Björn Stolpe (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Martin Hassellöv (Institutionen för kemi- och bioteknik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 93332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alternative Sorption Materials for Contaminated Water Treatment