CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Peat filter performance under changing environmental conditions

Yuliya Kalmykova (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; FRIST kompetenscentrum ) ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; FRIST kompetenscentrum ) ; Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Journal of Hazardous Materials (0304-3894). Vol. 166 (2009), 1, p. 389-393.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 93331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum

Ämnesområden

Kemi
Vatten i natur och samhälle

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alternative Sorption Materials for Contaminated Water Treatment