CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utilization of fly ash from combustion of waste-paper sludge in the removal of divalent metal ions from contaminated waters

Yuliya Kalmykova (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jenny Perez Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Zareen Abbas (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 93330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alternative Sorption Materials for Contaminated Water Treatment