CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative Sorption Materials for Contaminated Water Treatment

Yuliya Kalmykova (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; FRIST kompetenscentrum )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-284-5.- 142 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-04-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 93329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum

Ämnesområden

Kemi
Vatten i natur och samhälle

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Adsorption of Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn on Sphagnum peat from solutions with low concentrations


Blast-Furnace Sludge as Sorbent Material for Multi-Metal Contaminated Water


ALTERNATIVE MATERIALS FOR ADSORPTION OF HEAVY METALS AND PETROLEUM HYDROCARBONS FROM CONTAMINATED LEACHATES


Utilization of fly ash from combustion of waste-paper sludge in the removal of divalent metal ions from contaminated waters


Peat filter performance under changing environmental conditions


Colloid facilitated transport of metals in peat filter


Examination

Datum: 2009-05-29
Tid: 10:00
Lokal: VG-salen, Sven Hultings gata 6, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Prof. Peter Kjeldsen, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks tekniske universitet, Danmark

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2965