CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative Sorption Materials for Contaminated Water Treatment

Yuliya Kalmykova (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; FRIST kompetenscentrum )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-284-5.- 142 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-04-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 93329