CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resenärsinformation via talsvar. Utvärdering av dialogen i Västtrafiks talsvarstjänst.

Anna Yström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 26 s.
[Rapport]

Nyckelord: dialog, interaktion, kollektivtrafikinformation, talsvarstjänst,


På uppdrag av VästtrafikDenna post skapades 2009-04-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 93328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur