CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problems in Purchasing Reorganising

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 18th Annual IPSERA Conference, European Business School, Wiesbaden, April 5-8. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-30.
CPL Pubid: 93325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur