CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stepwise Replacement of a Direct Shipment Network with a Hub and Spoke System

Joakim Kalantari (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Kenth Lumsden (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
proceedings of the Nofoma conference, 7-8 June 2007, Reykjavik, Iceland. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-04-29.
CPL Pubid: 93306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur